Holiday Foto Service, gevestigd aan de Prunuskade 15, 2282 DX te Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Holiday Foto Service

Madurodam Berg en Bos

George Maduroplein 1 J.C.Wilsaan 17

2584 RZ Den Haag 7313 HK Apeldoorn

J. Wijnants is de Functionaris Gegevensbescherming van Holiday Foto Service te bereiken via info@fotoservice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Holiday Foto Service verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 • Holiday Foto Service verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om je sollicitatie in behandeling te nemen.

Holiday Foto Service verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn persoonsgegevens.

Holiday Foto Service bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Maar niet langer dan drie maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Holiday Foto Service kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Overheidsinstanties indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Dienstverlener EMS Pay die de betaling op de website faciliteert voor Holiday Foto Service.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Holiday Foto Service maakt gebruikt van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Holiday Foto Service gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geƫigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fotoservice.nl . Holiday foto Service zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken schriftelijk op je verzoek reageren.

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens verzoeken wij je contact op te nemen via info@fotoservice.nl . Holiday Foto Service zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je klacht reageren. Indien je het niet eens bent met de afhandeling kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoongegevens.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging van persoonsgegevens.

Holiday Foto Service neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@fotoservice.nl .